Ingenjörsdidaktisk kurs

Kursen behandlar hur vi som lärare kan arbeta för att våra ingenjörsstudenter skall utveckla de kunskaper och färdigheter som de behöver för att få en bra start i yrkeslivet och bli fortsatt konkurrenskraftiga

Hur ska vi stödja utveckling av yrkesrelaterade färdigheter och göra utbildningarna mer yrkeslivsanknutna? Hur kan vi blir effektivare på att möta krav i examensordningen och från tidigare utvärderingar? En del av detta kan innebär att vi ska använda nya undervisnings- och examinationsmetoder så att våra studenter blir bättre rustade att möta framtidens krav?

Kursen är avsedd för lärare som har intresse för och erfarenhet av undervisning inom ingenjörsutbildning. Du skall tidigare ha genomgått pedagogisk grundkurs eller liknande utbildning, alternativt ha en gedigen undervisningserfarenhet.  Kursen omfattar två veckors arbetstid.

Kurstillfällen: 8 sep, 9 sep, 27 okt, 12 jan (2023), 13 jan (2023), 9:15-16:00

Registrering: Senast 22 augusti till pia.westerlund@uu.se (max 16 deltagare).

Mer information om kursen hittar du här: Ingenjörsdidaktisk kurs