Att ansöka till Excellent lärare, steg 3: Återkoppling på din portfölj

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 106130, Gustav de Laval
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Marcus Lundberg, Magnus Jacobsson
  • Workshop

Detta tredje steg i stödprogrammet ger dig chansen att få återkoppling på din pedagogiska portfölj innan du lämnar in din ansökan om att bli antagen som excellent lärare. Obs! Det krävs föranmälan inklusive utkast till portfölj. 

För dig som vill ansöka om att bli excellent lärare under hösten 2023 så är det nu hög tid att skriva din pedagogiska portfölj. Datum för att ansökan ska bli behandlad hösten 2023 är 19 september. Detta tredje steg i stödprogrammet ger dig chansen att få återkoppling på din pedagogiska portfölj innan du lämnar in din ansökan om att bli antagen som excellent lärare. Vi ger under mötet återkoppling på ditt utkast i små grupper. Vi ger även mer generella synpunkter utifrån insända portföljer och vanligt förekommande kommentarer från sakkunniga.

Obs! För att delta i mötet krävs föranmälan inklusive utkast till portfölj. Detta skickas till Pia Westerlund, pia.westerlund@uu.se senast 17 augusti. Utkast till portfölj krävs för att få god återkoppling från oss och från övriga deltagare.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare:
Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj.
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna.
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer (se ovan).

De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedagogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen!
Marcus Lundberg och Magnus Jacobsson (TUR)