TUK 2016

TUK 2016

TUK 2016 hölls den 16 mars på Ångströmlaboratoriet.

Konferensen innehöll bland annat en postersession med mingellunch, presentationer och keynote. Lars Ulriksen från Köpenhamns universitet var konferensens keynotetalare 2016. Ämnet för hans keynote var:  Students’ transition and integration into science higher education – challenges and strategies.
Lars Ulriksen is a professor at the Department of Science Education with a focus on the sociology of science education and head of the research group of University Science Education. His research has a particular focus on the students’ experiences with attending science university programmes and how the curricula and cultures of these programmes affect the students’ experiences and how they try to deal with the challenges they meet.
Read more at
: http://www.ind.ku.dk/english/staff-auto-list/?pure=en/persons/212142

Program

9.00 Kaffe och registrering
9.30 Öppnande
9.35

Inledningsanförande: Åsa Kassman
Det pedagogiska året som gått: Arnold Pears och Felix Ho

10.00

Lars Ulriksen, Students’ transition and integration into science higher education – challenges and strategies

11.00 Parallella spår med presentationer av valda projekt och tematiska diskussioner
12.00 Mingellunch med postervisningar
13.30 Parallella spår med presentationer av valda projekt och tematiska diskussioner
14.30 Avslutande diskussioner och reflektion

Mer detaljerat program som pdf

Du är även välkommen att kontakta Malin Östman - malin.ostman@csduppsala.uu.se om du har frågor.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.