TUK 2017

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Torsdag den 16 mars 2017, kl 9:00-15:00, Ångströmlaboratoriet

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK2017, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Keynote

I år välkomnar vi Arnold Pears från UpCERG – Uppsala Computing Education Research Group, Professor i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik vid Uppsala Universitet som konferensens keynote-talare

“Subject Education Research – Who cares?”
What does Subject Education Research contribute in the context of the modern University? Is this an area we should invest in, and if so why? In this talk I will discuss why subject education research is a central component of a successful modern University, with a particular focus on the link between this research and educational innovation and quality.

Professor Pears was appointed in January 2017 as Uppsala University's first Professor of Computing Education Research. He commenced his career in computer architecture in the 1980's. After his first few years as a lecturer in computer science in the early 1990's he became interested in how students learn complex concepts in parallel and concurrent computing.  His shift to Uppsala University in 1999 lead to engagement in the UpCERG group and a profile in Computing and Engineering Education Research. Professor Pears is widely published and highly regarded in the Educational Activities areas of the Association of Computing Machinery (ACM) and Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE). 

Tid och plats

Konferensen äger rum i Häggsalen på Ångström och i korridoren utanför, torsdagen den 16 mars, kl 9 - 15. TUR bjuder på lunchsmörgås och fika för alla anmälda deltagare. Aktiva deltagare kan få intyg på deltagande för sin pedagogiska meritering. Detaljprogram skickas till alla anmälda deltagare innan konferensen. 

Program

Detaljerat program

  9.00  Kaffe och registrering
  9.30 Öppnande
  9.35 Inledningsanförande
10.00 Keynote (inklusive bensträckare och diskussion/frågor)
11.30 Postersession med mingellunch
12.30 Parallella spår med muntliga presentationer och tematiska diskussioner
14.10  Plenum, diskussionsforum och nätverksövning
14.40 Sammanfattning och avslutning