Pedagogiska konferenser 2021

TekNat universitetspedagogisk konferens (TUK), 16 mars, Uppsala

TUK ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 
Mer info:  https://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tuk/

ISSOTL21, 26-29 Oktober 2021, online

The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) fosters collaborative, interdisciplinary, and innovative scholarship in the area of higher education teaching and learning around the world. The 2021 annual conference will be ISSOTL’s first hosted in an entirely virtual environment and is orgazined by the University of Western Australia (UWA) in Perth, Australia. Deadline for submissions is June 15, early bird participation deadline is September 15. More info on https://issotl.com/issotl21/

Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 24-25 november 2021, Karlstad

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet.  Syftet är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att lyfta fram och dela erfarenheter, vara en arena för pedagogisk meritering och analysera nuläge och utveckla nya möjligheter.
Mer info: https://www.kau.se/utvecklingskonferens-sveriges-ingenjorsutbildningar-2021

EuroSoTL 2022: 16-17 juni, Manchester, UK

European Conference of Scholarship of Teaching and Learning (EuroSoTL) organiseras av Manchester Metropolitan University år 2022 istället för 2021, och har som tema “Building Communities through the Scholarship of Learning and Teaching".  
Se mer: https://www.uta.mmu.ac.uk//eurosotl/index.php

ICED 2022, 31 maj - 3 juni, Aarhus, Danmark

ICED står för "International Consortium for Educational Development" och nästa konferens organiseras i Aarhus. Det kommer att bli en hybrid konferes och kommer handla om "role and responsibility of educational developers in coping with the UN's 17 Global Goals of sustainability."  
Mer info: https://conferencemanager.events/iced22/conference

NU2022, 15-17 juni, Stockholm

Den åttonde Nätverk och Utveckling-konferensen NU vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor. Konferensen kommer att ha en virtuell spår och en fysisk träff i SU nya lokaler.
Mer info: https://www.swednetwork.se/nu-konferensen-2022/

UP:s Konferens i universitetspedagogisk utveckling, våren 2022, Uppsala 

Konferensen ges vartannat år och arrangör är enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling. Exakta datum, mer info och tidigare konferenser finns på interna sidor https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kurser-och-seminarier/konferenser

Många andra konferenser är listade på Swednets hemsida: http://www.swednetwork.se/konferenser/

Pedagogiska Konferenser 2020

TekNat universitetspedagogisk konferens (TUK), 17 mars, Uppsala

TUK ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 
Mer info:  https://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tuk/

U4Society Conference 2020, 14-15 maj, Groningen, Netherlands

U4 IPT&L organiserar den andra konferensen om "International Perspectives on Teaching and Learning". Efter den första konferensen i Uppsala 2019, nu är det dags för Groningen. U4Society Network är en europeisk nätverk mellan Ghent (BE), Göttingen (DE)Groningen (NL), Tartu (EE) och and Uppsala (SE).
Mer info: http://www.u4network.eu/

ICED 2020, 15-18 juni, Zurich, Schweiz

ICED står för "International Consortium for Educational Development" och organiserar en konferens i Zurich med temat “The Future-Ready Graduate.” Första call for bidrag stänger 17 november, 2019. 
Mer info: http://iced2020.ch/

ERIDOB 2020, 31 augusti-4 september, Nicosia, Cyprus

Den tretonde konferensen från European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB) kommer att organiseras av University of Cyprus i Nicosia. Den ERIDOB akademiska kommitté bjuder in både empiriska och teoretiska förslag för papperspresentationer, symposier och interaktiva postrar. Deadline 12 januari 2020.
Mer info: https://www.ucy.ac.cy/eridob2020/

NU2020, 7-9 oktober, Stockholm

Den sjunde Nätverk och Utveckling-konferensen NU anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.
Mer info: https://nu2020.se/

FIE2020, 21-24 oktober, Uppsala

IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) is an international conference focusing on educational innovations and research in engineering and computing education, and will come to Uppsala in 2020. Draft paper submission deadline: 2020-02-04  
Mer info: https://www.fie2020.org/

Forskning om högre utbildning, 19-21 maj 2021, Örebro

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning. Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige.
Mer info: https://www.oru.se/forskningomhogreutbildning

EuroSoTL 2021: 16-18 juni, Manchester, UK

European Conference of Scholarship of Teaching and Learning kommer att organiseras av Manchester Metropolitan University och har som tema “Building Communities through the Scholarship of Learning and Teaching". Bidrag kan skickas mellan 19 oktober 2020 och 29 januari 2021.  
Se mer: http://www.celt.mmu.ac.uk/eurosotl-2021/

Många andra konferenser är listade på Swednets hemsida: http://www.swednetwork.se/konferenser/

Pedagogiska Konferenser 2019

TekNat universitetspedagogisk konferens (TUK), 19 mars, Uppsala

TUK ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 
Mer info:  https://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tuk/

LiHE 2019: 20-22 maj, Copehagen, Denmark

Institute for Learning in Higher Education (LiHE) organizes the 22nd International Symposium on Teaching and Learning Innovations in Higher Education.
Se mer: https://lihe.info/events/

EuroSoTL 2019: 13-14 juni, Bilbao, Spain

European Conference of Scholarship of Teaching and Learning kommer tillbaka efter Lund, Sverige (2017) och Cork, Ireland (2015). Den söker att öppna vägen till SoTL för Spanien och Latin America. Abstract deadline: 20 januari. 
Se mer: https://www.ehu.eus/en/web/eurosotl-2019

ITiCSE 2019: 15-17 juli, Aberdeen, Scotland

24'th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE) kommer att vara organiserad av Aberdeen universitet. Abstract deadline: 20 januari. 
Se mer: https://iticse.acm.org/

ESERA'19: 26-30 augusti, Bologna, Italy

ESERA (European Science Education Research Association) organiserar konferens med tema "The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education". Kan vara av intresse för dem söm är  intresserade av, och kanske själva bedriver, ämnesdidaktisk forskning. Deadline for submission: 31 januari.
Se mer: https://www.esera2019.org/ 

SEFI 2019: 16-19 september, Budapest, Hungary

European Society for Engineering Education / Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI) kommer ta plats i Budapest och ha tema "Varietas delectat: Complexity is the new normality". Abstract deadline 5 mars.
Se mer: https://www.sefi.be/activities/events/annual-conference/

ISSOTL 2019: 9-12 oktober, Atlanta, Georgia, USA

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning anordnar årliga konferenser, oftast i Nordamerika. Här möts universitetslärare som arbetar med SoTL och en del pedagogiska utvecklare. Tema: SoTL Without Borders: Engaged Practices for Social Change
Se mer: https://www.issotl.com/issotl-conferences

UU:s konferens i universitetspedagogisk utveckling, 10 oktober, Uppsala

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen och att få ny inspiration.
Mer info kommer här:  https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kurser-och-seminarier/konferenser

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: 27-28 november, Luleå

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet med syfte är att utveckla utbildningarnas kvalitet. Både lärare och ledare i högre utbildning ställs dagligen inför utmaningar och framför oss har vi såväl bättre möjligheter som krävande utmaningar. Därför är det extra viktigt att vi träffas och delar med oss till varandra för en starkare ingenjörsutbildning. Målet är att du som deltar:

  • får med dig något användbart till din egen praktik
  • bidrar till och inspireras av en diskussion om morgondagens ingenjörsutbildning
  • får tillfälle att utvidga ditt nätverk

Mer info: https://www.ltu.se/research/Konferenser/Aktuellt/Utvecklingskonferens2019

Många andra konferenser är listade på Swednets webbplats: http://www.swednetwork.se/konferenser/

Pedagogiska konferenser 2018

IEEE EDUCON2018: April 18-20. Canary Islands, Spain. 

Global Engineering Education Conference: Emerging Trends and Challenges of Engineering Education.
Se mer: http://www.educon-conference.org/current/index.php

LiHE 2018: 14-16 maj, Copenhagen Denmark

20th International Symposium: Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education. Submit your chapter abstract for double-blind review no later than January 29, 2018. 
Se mer: http://lihe.info/event/innovative-teaching-and-learning-practices-in-higher-education/

Forskning om högre utbildning: 15-16 maj, Lund

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in till en forskningskonferens om högre utbildning i Lund den 15-16 maj 2018. Deadline för abstracts till paperpresentationer, seminarium och SIG-diskussioner är den 15 januari 2018. Bidrag kan skrivas på svenska, norska, danska eller engelska. Efter konferensen ges möjligheter att skicka in bidrag för granskning till ett särskilt nummer av Högre utbildning.
Se mer: http://konferens.ht.lu.se/forskning-om-hogre-utbildning/

ICED: 5-8 juni, Atlanta

En stor internationell konferens för pedagogiska utvecklare är ICED, The International Consortium for Educational Development Conference, som går vartannat år. Tema: Institutional Change: Voices, Identities, Power and Outcomes. Det finns två deadlines för bidrag: 22/12 och 12/3. Valet beror på hur klar man är och på hur tidigt man behöver besked. 
Se mer: https://www.iced2018.com/

IOSTE 2018, August 13-17

Malmö University and Stockholm University will together host the XVIII IOSTE SYMPOSIUM with the theme Future Education Challenges from Science & Technology perspectives.Deadline for submissions: Feb 1st 2018.
For more information: https://ioste2018.weebly.com/

NU2018: 9-11 oktober, Västerås

NU2018 är Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning och vänder till lärare, ledare, studenter och pedagogiska utvecklare. NU står för nätverk och utveckling. Temat: Det akademiska lärarskapet. Här samlas lärare, pedagogiska utvecklare och i viss mån studenter från hela Sverige. Viktiga möjligheter till nätverkande och inblick i vad som händer nationellt. Deadline för bidrag är 1 mars. 
Se mer: http://nu2018.se/

ISSOTL1018: 24-27 oktober, Bergen

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning anordnar årliga konferenser, oftast i Nordamerika, men ibland på annat håll. Här möts universitetslärare som arbetar med SoTL och en del pedagogiska utvecklare. Tema: Toward a learning culture.
Se mer: http://www.issotl.com/issotl15/node/232

Många andra konferenser är listade på Swednets hemsida: http://www.swednetwork.se/konferenser/

Last modified: 2021-06-07