Seminarier och verkstäder

TUR anordnar varje termin ett antal seminarier och verkstäder. Temat varierar beroende på aktualitet och önskemål. I  TUR:s kalendarium hittar du aktuella datum för nätverk, seminarier, verkstäder, didaktiska kurser och andra aktiviteter som TUR anordnar.

Seminarierna är oftast centrerade kring något specifikt ämne som diskuteras utifrån material och lärarefterfrågan. Verkstäderna är mer praktiskt inriktade.

Återkommande verkstäder ges under höstterminen för ansökningar till Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska utvecklingsfond, TUFF (länk till Medarbetarportalen) samt varje termin inför ansökningar om befordran till excellent lärare.

Etik seminarium

Inspirerande exempel på integrering av etik i våra utbildningar

Tisdagen den 27 april 10:15-12. 

Under detta seminarium kommer vi att få inspirerande exempel på hur etikinslag kan integreras i kurser, samt diskutera hur erfarenheterna kan användas för att sprida arbetssättet inom fakulteten.

På de flesta av våra utbildningsprogram anser studenterna (enligt programenkäter) att de inte lär sig särskilt mycket om etik, trots att etiska frågeställningar är mycket relevanta inom både forskning och framtida yrkesliv. På civilingenjörsprogrammet Energisystem (ES) har man tagit sig an detta, och inkluderat en etiksstrimma, där etik nu inkorporeras i kurser, och olika moment skapas för att ge progression. Under seminariet kommer vi att diskutera såväl strimman i stort som enskilda moment. Särskilt fokus läggs på etikinslagen i Självständigt arbete. Seminariet leds av Henrik Sjöstrand, programansvarig för ES, Jonas Fransson, kursansvarig för Självständigt arbete och Maja Elmgren, TUR.

Last modified: 2021-05-10