Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

BASÅRET

Programansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson, lärarrepresentant (fysik)
Olle Björneholm, lärarrepresentant (fysik)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2020-03-25

kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Andrea Hinas, lärarrepresentant (biologi)
Lage Cerenius, lärarrepresentant (biologi)
David Brobäck Calais, yrkeslivsrepresentant (Trafikverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-12-17
2019-10-22

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Johannes Borgström
Anna Sakovich, lärarrepresentant (matematik)
Jarmo Rantakokko, lärarrepresentant (IT)
Jesper Wilhelmsson, yrkeslivsrepresentant (Oracle)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-25

KANDIDATPROGRAMMET I Energiomställning

Programansvarig: Sanna Mels
Patrik Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Magnus Larsson, lärarrepresentant (teknik)
Anna Sorby, yrkeslivsrepresentant (Länsstyrelsen i Gotlands län)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-02-18
 

Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee, lärarrepresentant (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann, lärarrepresentant (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-04
2019-02-13
2019-01-15
 

Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Mikael Streng, lärarrepresentant (geovetenskap)
Christoph Hieronymus, lärarrepresentant (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepresentant (SGU)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2020-02-03
2019-12-06
2019-10-17
2019-06-04
2019-02-14
 

Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Jean Petterson, lärarrepresentant (kemi)
Hans Karlsson, lärarrepresentant (kemi)
Vakant, Yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-05-28
2019-02-27
 

Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Vera Koponen, lärarrepresentant (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepresentant (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Protokoll
 

Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Gunnar Dahlin, lärarrepresentant (teknik)
Karin Fager, yrkeslivsrepresentant (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Protokoll
 

masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning

Programansvarig: Natasa Sladoje
Filip Malmberg, lärarrepresentant (IT)
Niklas Wahlström, lärarrepresentant (IT)
Stina Svensson, yrkeslivsrepresentant (RaySearch)
Studentrepresentant

Protokoll
2020-06-17
2020-04-15
2020-02-10

Masterprogrammet i biologi

Programansvarig: Richard Svanbäck
Anna Brunberg, lärarrepresentant (biologi)
Annelie Carlsbecker, lärarrepresentant (biologi)
Fredrik Söderbom, lärarrepresentant (biologi)
Fredrik Sundström, utb.samordnare
Nils Feltelius, yrkeslivsrepresentant  (Läkemedelsverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2020-02-13
2019-12-12
2019-10-25
2019-09-16
2019-02-12
 

masterprogrammet i Dataanalys

Programansvarig: Matteo Magnani     
Olle Gällmo, lärarrepresentant  (IT)     
Andreas Hellander, lärarrepresentant (IT)     
Benny Avelin, lärarrepresentant (matematik)     
Denis Gaidashev, lärarrepresentant (matematik)     
Katarina Hedman, yrkeslivsrepresentant (Astra Zeneca)

Protokoll
2020-02-04

MASTERPROGRAMMET I Datavetenskap

Programansvarig: Lars-Henrik Eriksson
Åsa Cajander, lärarrepresentant (IT)
Christian Rohner, lärarrepresentant (IT)
Sofia Cassel, yrkeslivsrepresentant (Enterprise Network Services, Scania IT)
2 studenter

Protokoll
2020-02-10
 

MASTERPROGRAMMET I FYSIK

Programansvarig: Andreas Korn
Biplab Sanyal, lärarrepresentant (fysik)
Joseph Minahan, lärarrepresentant (fysik)
Erik Sahlée, lärarrepresentant (geovetenskap)
Ari Tryggvason, lärarrepresentant (geovetenskap)
Hans Henriksson, yrkeslivsrepresentant (Vattenfall)
Studentrepresentanter

Protokoll
2019-10-21

 

MASTERPROGRAMMET I Geovetenskap

Programansvarig: Abigail Barker
Graham Budd, lärarrepresentant (geovetenskap)
Fritjof Fagerlund, lärarrepresentant (geovetenskap)      
Hamid Reza Manouchehri, yrkeslivsrepresentant (Sandvik group)
2 studenter + suppleant

MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Programansvarig: Ulrika Persson-Fischier
Camilla Asplund Ingemark, lärarrepresentant (kulturantropologi och etnologi)
Göran Lindström, lärarrepresentant (teknik)
Patrik Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Karin Winsnes, yrkeslivsrepresentant (Region Gotland)
Vakant, yrkeslivsrepresentant 
2 studenter

Protokoll
2019-12-06
2019-10-01
2019-04-23
2019-02-13
 

MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR UTVECKLING

Programansvarig UU: Magdalena Kuchler 
Programansvarig SLU: Karin Gerhardt och Örjan Östman
Mikael Höök, lärarrepresentant (geovetenskap)
Malin Östman, lärarrepresentant (geovetenskap)
Erik Fellenius, yrkeslivsrepresentant ()
2 studenter + suppleant

MASTERPROGRAMMET I Kemi

Programansvarig: Christer Elvingson
Adolf Gogoll, lärarrepresentant (kemi)
Jonas Bergquist, lärarrepresentant (kemi)
Ann Magnuson, lärarrepresentant (kemi)
Fredrik Björefors, lärarrepresentant (kemi)
Doreen Dobritzsch, lärarrepresentant (kemi)
2 studentrepresentanter
Alina Oltean, ​studievägledare (adjungerad)

Protokoll
2019-05-28
2019-02-19
 

MASTERPROGRAMMET I Matematik

Programansvarig: Julian Külshammer (matematik)
Erik Ekström, lärarrepresentant (matematik)
Martin Herschend, lärarrepresentant (matematik)
Jordi-Lluís Figueras, lärarrepresentant (matematik)
Inger Sigstam, studierektor (adjungerad)
Olga Kaj, studievägledare (adjungerad)
2 studentrepresentanter

MASTERPROGRAMMET I MATERIALVETENSKAP

Programansvarig: Biplab Sanyal
Peter Broqvist, lärarrepresentant (kemi)
Vassilios Kapaklis, lärarrepresentant (fysik)
Cecilia Århammar, yrkeslivsrepresentant (Disruptive Materials) 
Två studentrepresentanter

MASTERPROGRAMMET MEME

Programansvarig: Jacob Höglund
Arild Husby, lärarrepresentant (IEG)
Sophie Sanchez, lärarrepresentant (IOB)
Martin Irestedt, yrkeslivsrepresentant (Naturhistoriska riksmuseet)

MASTERPROGRAMMET I tillämpad beräkningsvetenskap

Programansvarig: Stefan Engblom
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Christer Elvingson, lärarrepresentant (kemi)
Biplab Sanyal, lärarrepresentant (fysik)
Markus Norden, yrkeslivsrepresentant (Ericsson)
2 studenter

MASTERPROGRAMMET SINReM

Programansvarig: Pauline Jeanneret 

MASTERPROGRAMMET I tillämpad bioteknik

Programansvarig: Suparna Sanyal
Sherry Mowbray, lärarrepresentant (biologi)
David Sköld, lärarrepresentant (teknik)
Filipe Maia, lärarrepresentant (biologi, fysik)
Jesper Hedberg, yrkeslivsrepresentant (UU Innovation)
Jonas Åström, yrkeslivsrepresentant (Testa Center)
Javier Aguirre, alumnirepresentant
Arindam DeTarafder, alumnirepresentant
2 studenter

Protokoll
2020-01-27

MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I Vindkraftprojektering

Programansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell, lärarrepresentant (geovetenskap)
Hans Bergström, lärarrepresentant (geovetenskap)
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik)
Matilda Afzelius, yrkeslivsrepresentant (Nordisk Vindkraft)                                
Staffan Niklasson, yrkeslivsrepresentant (Ninokraft)
2 studenter + suppleant