Alumnnätverket

Med hjälp av Uppsala universitets alumnnätverk kan vi fortsätta hålla kontakten med varandra. Via mejl, LinkedIn och andra digitala tjänster får du information om våra events, blir uppdaterad om den senaste forskningen genom våra nyhetsbrev, samt får en ingång till karriärrådgivning och fortbildning. Du får även Uppsala universitets digitala magasin.

Registrera dig i Alumnnätverket

Följ gärna UUs alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Alumnföreningar

Genom våra alumnföreningar får du tillgång till plattformar för att kunna kommunicera med andra alumner och bli inbjuden till återträffar, afterwork och andra sociala events. 

Du kan till exempel gå med i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs grupp för att få ta del av det utbud som kåren och dess studentsektioner ordnar för alumner. Det finns även ett antal ämnesspecifika alumnföreningar samt en fakultetsövergripande alumnförening som anordnar aktiviteter av alumner, för alumner. Befinner du dig utomlands kan kanske ett av universitetets internationella chapters passa

Läs mer om Uppsala universitets alumnföreningar och internationella chapters.

Senast uppdaterad: 2021-05-12