Engagera dig som alumn

Vi är alltid intresserade av att ta del av dina erfarenheter från arbetslivet. Alltifrån att medverka på seminarier till att utveckla våra utbildningar. Kontakta oss om du vill veta mer via e-post alumni@teknat.uu.se

Medverka i mentorsprogram

Skugga en alumn” är ett mini-mentorsprogram där studenter får möta alumner och byta erfarenheter. Studenterna får insyn i arbetslivet och alumnerna i hur utbildningarna ser ut idag. Programmet är väldigt uppskattat av alla parter. Alumner registrerade i alumnnätverket som angivit intresse för mentorskap bjuds in att ansöka, och alumner i närområdet prioriteras.

Erbjuda studenter examensarbeten

Via vår portal Career Gate kan du lägga upp jobbannonser och/eller examensarbeten och presentera er verksamhet för studenter och nyutexaminerade från Uppsala universitet.

Medverka i lunch- och kvällsseminarier

Vi anordnar regelbundet lunch- och kvällsseminarier för våra studenter under olika teman. Är du intresserad av att medverka i ett seminarium kontakta alumni@teknat.uu.se så hör vi av oss till dig.

Alumnporträtt

Alumnporträtten syftar till att visa studenter potentiella karriärvägar efter avslutat program. Vi gör regelbundet alumnfilmer och porträtt som länkas till de olika utbildningsprogrammen och era berättelser är av stor betydelse för våra studenter.

Studentkraft

Genom Studentkraft kan ni ta del av kunskap från Uppsala universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av er problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med potentiella framtida medarbetare.

Starta en alumnförening

Alla utbildningsområden har ännu inte organiserade alumnföreningar. Saknar du en förening inom ditt utbildningsområde kontakta oss så hjälper vi dig med att ta reda på hur du kan gå vidare. Vi hjälper till med att starta upp nya alumnföreningar. 

Senast uppdaterad: 2021-01-22