Ta del av vårt utbud

Vi är alltid intresserade av att ta del av dina erfarenheter från arbetslivet. Alltifrån att medverka på seminarier till att utveckla våra utbildningar. Kontakta oss om du vill veta mer via e-post alumni-teknat@uu.se

Engagera dig i en alumnförening

Genom våra alumnföreningar får du tillgång till plattformar för att kunna kommunicera med andra alumner och bli inbjuden till återträffar, afterwork och andra sociala events. Du kan till exempel gå med i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs grupp för att få ta det utbud som kåren och dess studentsektioner ordnar för alumner.

Det finns även ett antal ämnesspecifika alumnföreningar samt en fakultetsövergripande alumnförening som anordnar aktiviteter av alumner, för alumner. Befinner du dig utomlands kan kanske ett av universitetets internationella chapters passa.

Läs mer om Uppsala universitets alumnföreningar och internationella chapters.

Kompetensutveckla dig

Har du behov av att kompetensutveckla dig eller bara vill förkovra dig inom teknik och naturvetenskap? Ta då chansen att ta del av några av våra kurser, föreläsningsserier eller kursmoment som finns tillgängliga inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden.Läs mer om hur du kan kompetensutveckla dig inom teknik och naturvetenskap

Ta hjälp av studenter för projekt

Det är viktigt för universitet, studenter och samhälle att utbildningen har nära koppling till näringslivets behov. Genom Studentkraft kan ni ta del av kunskap från Uppsala universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av er problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med potentiella framtida medarbetare.

Läs mer om Studentkraft på deras webbsida

Bli intervjuad för ett alumnporträtt

Alumnporträtten syftar till att visa studenter potentiella karriärvägar efter avslutat program. Vi gör regelbundet alumnfilmer och porträtt som länkas till de olika utbildningsprogrammen. Berättelserna har stor betydelse för våra studenter. Kontakta alumni-teknat@uu.se om du är intresserad så hör vi av oss.

Medverka i lunch- och kvällsseminarier

Vi anordnar regelbundet lunch- och kvällsseminarier på olika teman för våra studenter. Är du intresserad av att medverka i ett seminarium? Kontakta alumni-teknat@uu.se så hör vi av oss.
 

Medverka i ett mentorsprogram

En del utbildningsprogram anordnar mentorsskapsprogram för sina studenter. Som medlem i alumnnätverket kan du via alumnportalen ange om du kan tänka dig att bli kontaktad för att vara mentor, delta i karriärsamtal med studenter eller att gästföreläsa. Genom att svara ja kan du få information om pågående mentorskapsprogram som är relevanta för dig. 

Erbjuda studenter examensarbeten

Via vår portal Career Gate kan du lägga upp jobbannonser och/eller examensarbeten och presentera er verksamhet för studenter och nyutexaminerade från Uppsala universitet.

UU Careergates hemsida

 

Studiebesök på campus

Företag och organisationer är alltid välkomna på besök till någon av våra campusområden för att titta på forskningsanläggningar och ta del av den senaste forskningen vid fakulteten. Kontakta Karin Thellenberg, kansliet för teknik och naturvetenskap, om ni är intresserade av att komma på studiebesök.

 

UU Innovation

UU Innovation jobbar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer i vår omvärld. Det är en dörr in till Uppsala universitet för företag och organisationer och bidrar till kontaktskapande, kunskapsutbyte, nya samarbeten och partnerskap.

Läs mer om UU Innovation på deras webbsida.

AIMday

AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha organisationers kunskapsbehov med akademisk kompetens ger AIMday nya insikter och perspektiv på aktuella problem. 

Läs mer om AIMday på deras webbsida (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-04-17