Event

UppTalk Weekly – digitala lunchseminarier varje vecka

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare. UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om kommande seminarier och se inspelningar av tidigare seminarier här.
 

Digitalt lunchseminarium för alumner

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten välkomnar dig som alumn till ett digitalt lunchseminarium den 28 april kl. 12.00-13.00 under rubriken ”Forskningens roll för akuta lägen - före, under och efter”.

Temat för samtalet kretsar kring vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för de olika situationer som en akut samhällsutmaning, t.ex. covid-19, innebär för både samhälle och medborgare.

Se inspelningen från seminariet här

Moderator: Lina Sors Emilsson, projektledare, Upptech

I panelen:

Erik Grönqvist - docent vid nationalekonomiska institutet och föreståndare vid Hälsoekonomiskt forum

Ylva Söderfeldt - docent i idé- och lärdomshistoria samt föreståndare vid Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Mats Målqvist - professor i global hälsa

David Sumpter - professor i tillämpad matematik

Harris Stamatopoulos -  samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation


2019

Frukostseminarium i Stockholm

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten hälsar alla sina alumner välkomna till ett frukostseminarium den 11 juni i Stockholm under rubriken ”Framtidens forskning och samarbeten”.

Vi står idag inför många olika frågeställningar om hur vi ska lösa olika samhällsproblem. Kom och lyssna till ett panelsamtal med framstående forskare från Uppsala universitet hur de ser på framtiden inom områden som digitalisering, tillverkningsteknik, energifrågor, medicinsk teknik och hur framtidens industrisamarbeten kan se ut.

Anmäl dig till frukostseminariet via denna länk senast 31 maj

Se program


2018

En eftermiddag för alumner: Framtidens forskning och samarbeten!

Vad krävs för att vi ska klara av framtidens stora samhällsutmaningar? Alumnevenemanget Framtidens forskning och samarbeten som ägde rum på Ångströmlaboratoriet bjöd på forskningspresentationer och paneldiskussion.

– Vi i den akademiska världen förstår mer om vad som behövs om vi får lära oss vad ni alumner som jobbar i olika segment har för frågeställningar, sa Fredrik Nikolajeff, föreståndare för Uppsala Centrum för medicinsk teknik.

Läs om de deltagande forskarnas lösningar på framtidens utmaningar >>

Läs tre alumnröster om eventet >>
 

2016 

Niklas Zennström besöker Ångströmlaboratoriet

Många studenter och anställda var nyfikna på alumnen och Skype-grundaren Niklas Zennström när han besökte Siegbahnsalen. Han gästade Ångström i samband med installationen av den andra klimatprofessorn, Kevin Anderson, på den professur som etablerats efter en donation från Zennström.

Se inspelningen från detta tillfälle och låt dig inspireras av Skypegrundarens erfarenheter och historia!