CNDS Forum for Natural Hazards and Disasters 2022

  • Datum:
  • Arrangör: Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS)
  • Kontaktperson: Andra Covaciu
  • Seminarium

CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer. Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Evenemanget vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander. Evenemanget hålls på engelska.

Mer information kommer.