Hägerströmföreläsningarna 2023 (1/3) – Robert Hopkins

Hägerströmföreläsningarna 2023 hålls under tre dagar (28, 29 och 31 mars) i Humanistiska teatern av Robert Hopkins. Föreläsningarna har den övergripande titeln "Sensory Imagining".

Första föreläsningen har titeln "What Is Sensory Imagining?".

Besök föreläsningarnas hemsida för mer information.