KOMPETENSUTVECKLING

Uppdatera dig själv kring de senaste forskningsrönen via vårt nyhetsbrev eller skräddarsy en utbildning för dig och dina arbetskamrater. Vi har många olika sätt där du kan vidareutbilda dig själv och dina kollegor.

Studiebesök på Ångström
Företag och organisationer är alltid välkomna på besök till något av våra campusområden för att titta på våra forskningsanläggningar och få möjligheten att träffa forskare som berättar om den senaste forskningen. Kontakta Karin Thellenberg om ni är intresserade av ett studiebesök

Föreläsningar och seminarier
Uppsala universitet anordnar ofta öppna seminarier och föreläsningar för allmänheten att komma och ta del av. Vi arrangerar även specifika alumnevents både i Sverige och utomlands. Via Alumnnätverket och LinkedIn skickar vi ut information om intressanta seminarier och events. Det går även att hitta våra öppna seminarier och föreläsningar i vårt Kalendarium.

AIMday
AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem.

Fortbildning
Uppsala universitet har ett stort antal fristående kurser i sitt utbildningsutbud.

Uppdragsutbildning
Är din arbetsplats i behov av kompetensutveckling för en större grupp medarbetare erbjuder Uppsala universitet skräddarsydd fortbildning för yrkesverksamma via Enheten för uppdragsutbildning.

UU Innovation
UU Innovation jobbar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer i vår omvärld. De är en dörr in till Uppsala universitet för företag och organisationer och bidrar till kontaktskapande, kunskapsutbyte, nya samarbeten och partnerskap.