”Om 5-10 år kanske något av det jag har varit med och skrivit flyger uppe i rymden”

Hallå där, IT-alumnen Sven Westergren, som tog examen från civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 2006 och idag arbetar med simuleringsmodeller på Intel:

Vad jobbar du med idag?
– Jag arbetar som mjukvaruingenjör på Intel, där jag designar och utvecklar simuleringsmodeller för nästa generations processorer och närliggande hårdvara. Jag programmerar alltså för processorer som ännu inte finns.

För fem år sedan arbetade jag på Wind River som har skrivit mjukvaran som användes till Rosetta-rymdskeppet, som är det första (och enda) att landa på en komet (november 2014, kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko). Just Rosetta kan jag inte ta åt mig någon ära för, eftersom hon lämnade jorden 2004 när jag fortfarande pluggade i Uppsala. Men om 5-10 år kanske något av det jag har varit med och skrivit flyger uppe i rymden.

Vad har du tagit med dig från din utbildning?
– Det jag har störst nytta av från programmet är den breda förståelsen för mjukvaruutveckling, kombinerat med en stor kunskap om datorer, både som system och enskilda hårdvarudelar. De generella kunskaperna inom programmering och design gör också att jag lätt tar till mig nya språk och metoder, och utvecklar egna när det behövs.

Varför valde du att söka civilingenjörsprogrammet inom IT? 
– Jag sökte det programmet eftersom jag ville bli både civilingenjör och datavetare. Programmet gav mig den tekniska bredden som civilingenjör samtidigt som jag fick en djup domänkunskap inom datorsystem.

Berätta om ett favoritminne från din studietid i Uppsala!
– Mitt varmaste minne från studietiden är från sista året på utbildningen, då jag läste kurser på D-nivå, gjorde examensarbete och samtidigt arbetade som projektassistent på forskningsgruppen Communication Research. Det var en oerhört stimulerande, lärorik och rolig miljö!

Last modified: 2021-02-17