ÅNGSTRÖM MATERIALS ACADEMY

ÅMA är en strategisk samverkansplattform inom materialvetenskap som samlar akademi, industri och andra aktörer med syfte att möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt och nya innovationer som bidrar till att möta våra samhällsutmaningar.

Se hur du kan dra nytta av oss

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-11-29