UppTalk Weekly: "Själviska gener" utmanar evolutionen och kan vara ett hot för den biologiska mångfalden

  • Date: –12:30
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/62226906033
  • Lecturer: Hanna Johannesson, professor vid institutionen för organismbiologi, systematisk biologi
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Karin Thellenberg
  • Phone: 018-471 49 47
  • Seminarium

Själviska gener är gener som trotsar evolutionens grundpelare och sprids utan att vara till gagn för själva individen. I dagens UppTalk Weekly möter vi Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi som forskar om själviska gener och dess roll i evolutionen. Men vad är egentligen en självisk gen och varför har de i dagligt tal fått namn som ”spordödaren” och ”syskonmördargenen”?

Zoom-länk till seminariet: https://uu-se.zoom.us/j/62226906033

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier