UppTalk: Från solcellsforskare till vicerektor

  • Date: –12:30
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/62579083017
  • Lecturer: Charlotte Platzer Björkman, vicerektor för vetenskapsområdet i teknik och naturvetenskap samt professor vid institutionen för materialvetenskap.
  • Website
  • Organiser: UppTalk är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på arrangemang och vidareutbildningar för alumner och allmänheten. 
  • Contact person: Anneli Björkman
  • Seminarium

Den 1 juli blev Charlotte Platzer Björkman ny vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vad motiverade henne till att söka detta uppdrag? Vad vill hon åstadkomma som ledare för en av Sveriges största fakulteter? Och vad händer nu med hennes egen forskning? Möt forskaren som gått från solcellslabbet till att leda drygt 2000 anställda.

Klicka här för att komma direkt till samtalet.

Vill du ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar? Skriv in din e-postadress i detta formulär.

UppTalk är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där du får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där du som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

Kommande UppTalk

Porträtt av Charlotte Platzer Björkman