Celsius-Linné föreläsningarna 2020

Torsdag 6 februari, Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Celsius-Linné-föreläsningarna 2020

Torsdag 6 februari 2020 är det återigen dags för de årliga föreläsningarna till minne av Anders Celsius och Carl von Linné.

CELSIUS FÖRELÄSARE

Dr. Zhong Lin Wang, Hightower Chair in Materials Science and Engineering, Regent´s Professor at Georgia Tech and Founding Director and Chief Scientist at Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems

LINNÉ FÖRELÄSARE

Prof. Angela M. Gronenborn, UPMC Rosalind Franklin Chair and Distinguished Professor Department of Structural Biology


 SYMPOSIUM
Efter föreläsningarna anordnas ett symposium som avslutas med en paneldebatt med Celsius-Linné- och symposieföreläsarna. Mer information om föreläsningarna och symposiet kommer inom kort.

Föreläsningarna och symposiet hålls på engelska. Ingen registrering krävs.

Kontakt och mer info

Celsius-Linné-föreläsningarna har hållits varje år sedan 1991.
Se tidigare föreläsningar här

För mer information, kontakta:
professor Hemin Koyi, ordförande i Celsius-Linné-kommittén och verksam vid institutionen för geovetenskaper

Tel: 018-471 2563
E-post: hemin.koyi@geo.uu.se