Celsius-Linné föreläsningarna 2022

9-10 februari 2022 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Celsius-Linné föreläsningarna

Celsius-Linné föreläsningarna arrangeras till minne av Anders Celsius (1701-1744) och Carl von Linné (17017-1778), båda professorer vid Uppsala universitet.

Varje år utser Celsius-Linné kommitteen en Celsius-föreläsare och en Linné-föreläsare som ligger i framkant inom sitt forskningsområde. Sedan föreläsningarnas start 1991 har tio av de tidigare utvalda föreläsarna tilldelats ett Nobelpris.

Detta års föreläsningar ägde rum den 9-10 februari på Ångströmlaboratoriet. Då Uppsala universitet under 2022 firar "300 år av vädermätningar - från Celsius till idag" valde Celsius-Linné kommitteen att uppmärksamma detta genom att bjuda in tre Celsius-föreläsare och två

Följ länkarna nedan för att ta del av de inspelade föreläsningarna med efterföljande symposium.

Celsius-föreläsare Sonia I. Seneviratne och symposium

Celsius-föreläsare Jenny Nelson och symposium

Celsius-föreläsare Christina Goldschmidt och symposium

Linné-föreläsare Jeremy K. Nicholson och symposium

Linné-föreläsare Svante Pääbo och symposium

Kontakt

Har du frågor gällande Celsius-Linné- föreläsningarna, vänligen kontakta Máté Erdélyi, ordförande för Celsius-Linné- kommittén eller kommittésekreterare Karin Thellenberg

Celsius-föreläsare, 9 februari 2022

Linné-föreläsare, 10 februari 2022

300 år av vädermätningar – från Celsius till idag

Under sommaren 2022 uppmärksammar Uppsala universitet "300 år av vädermätningar - från Celsius till idag" genom olika jubileumsarrangemang. Läs mer om Celsiusjubileet här.

Celsius-Linné föreläsningarna uppmärksammar detta genom att bjuda in fem framstående forskare, tre Celsius-föreläsare och två Linné-föreläsare.

CELSIUS-LINNÉ-KOMMITTÉN

Celsius-Linné-kommittén har till uppgift att varje år bjuda in föreläsare av toppklass i världen inom Celsius respektive Linnés ämnesområden.

Ledamöter i Celsius-Linné-kommittén 2022-2025

  • professor Máté Erdélyi, institutionen för kemi-BMC (ordförande)
  • professor Klas Hjort, institutionen för materialvetenskap
  • professor Giuliano Di Baldassarre, institutionen för geovetenskaper
  • professor Karin Schönning, institutionen för fysik och astronomi
  • professor Per Ahlberg, institutionen för organismbiologi
  • professor Silvelyn Zwanzig, matematiska institutionen

För mer information, kontakta kommittésekreterare Karin Thellenberg

Senast uppdaterad: 2022-03-29