Celsius-Linné-föreläsningarna 2023

9 februari, 09.00-16.15 i Eva von Bahr, Ångströmlaboratoriet.

Celsius-Linné-föreläsningarna

Varje år arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Celsius-Linné-föreläsningarna till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utsedda Celsius- och Linné-föreläsarna är båda i yttersta framkant inom sitt forskningsområde.

2023 års Celsius-föreläsare är Johan Rockström, Professor Earth System Science, University of Potsdam and Director Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Celsius-föreläsning: A safe and just future for humanity on Earth2023 års Linné-föreläsare är John A. Rogers, Simpson Querrey Professor and Director of QSIB at Northwestern University.

Linné-föreläsning: Soft, Skin-Interfaced Electronic and Microfluidic Systems


Celsius-Linné föreläsarna är utsedda av Celsius-Linné-kommittén som även utser fyra föreläsare till symposiet, varav två kommer från Uppsala universitet.

Här kan du ta del av hela Celsius-Linné-föreläsningsprogrammet.

Föreläsningarna äger rum i hörsalen Eva von Bahr, Ångströmlaboratoriet, och är öppna för alla intresserade, ingen registrering krävs.

Nobelpris

Sedan föreläsningarna började år 1991 har elva av föreläsarna tilldelats Nobelpris.

2022 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Svante Pääbo som var en av 2022 års Linnéföreläsare. Här kan du ta del av Svante Pääbos föreläsning Archaic Genomics.

Celsius-Linné-kommittén

Celsius-Linné-kommittén har till uppgift att varje år bjuda in föreläsare av toppklass från hela världen inom Celsius och Linnés respektive ämnesområden.

Ledamöter i Celsius-Linné-kommittén 2022–2025

  • professor Máté Erdélyi, institutionen för kemi-BMC (ordförande)
  • professor Klas Hjort, institutionen för materialvetenskap
  • professor Giuliano Di Baldassarre, institutionen för geovetenskaper
  • professor Karin Schönning, institutionen för fysik och astronomi
  • professor Per Ahlberg, institutionen för organismbiologi
  • professor Silvelyn Zwanzig, matematiska institutionen

För mer information, kontakta kommittésekreterare Karin Thellenberg

Senast uppdaterad: 2023-01-27