Centrum m.m.

Flera olika centrumbildningar, projekt och initiativ finns vid fakulteten, alla med olika syfte och storlek.  De bäddar för stärkta samarbeten och bättre erfarenhetsutbyte för ökad kvalité i forskning och utbildning. Huvudansvaret för en centrumbildning ligger oftast på någon av institutionerna.

Centrumbildningar m.m. där vi är huvudansvariga

Centrumbildningar m.m. där VI Medverkar

Senast uppdaterad: 2022-03-30