Centrum m.m.

Flera olika centrumbildningar finns vid fakulteten, alla med olika syfte och storlek men gemensamt för alla är att ett centrum bäddar för goda samarbeten, inom och utom fakulteten, och bättre erfarenhetsutbyte för ökad kvalité i forskning och utbildning.

Centrumbildningar där våra institutioner är huvudansvariga

Centrumbildningar där våra institutioner medverkar men där de eller fakulteten inte är huvudansvarig

Senast uppdaterad: 2021-02-15