Centrum

Flera olika centrumbildningar, projekt och initiativ finns vid fakulteten, alla med olika syfte och storlek.  De bäddar för stärkta samarbeten och bättre erfarenhetsutbyte för ökad kvalitet i forskning och utbildning. Huvudansvaret för en centrumbildning ligger oftast på någon av institutionerna.

Centrum där vi är huvudansvariga

Centrum där vi medverkar

Senast uppdaterad: 2023-02-09