Centrumbildningar

Flera olika centrumbildningar finns vid fakulteten, alla med olika syfte och storlek men gemensamt för alla är att ett centrum bäddar för goda samarbeten, inom och utom fakulteten, och bättre erfarenhetsutbyte för ökad kvalité i forskning och utbildning.

Centrum för bildanalys (CBA)

Centrum för fotonvetenskap

Centrum för hållbar utveckling (UCSD)

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS)

Centrum för neutronspridning

Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT)

eSSENCE (E-vetenskap)

International Science Programme (ISP) 

Medtech

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

StandUp for Energy

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Tandemlaboratoriet 

Uppsala Multidisciplinary Centre for Advance Computational Science (UPPMAX)

The Uppsala Centre for Evolution and Genomics (UCEG)

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics

Uppsala Programming for Multicore Architectures (UPMARC)

Uppsala RNA Research Center (URRC) (Linnémiljö 2006 UFV2008-15)

Upptech (Uppsala University School of Technology)

Centrumbildningar där våra institutioner medverkar men där de eller fakulteten inte är huvudansvarig

Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Centrum för forsknings- och bioetik (CFB)

Centrum för frielektronlaserforskning (FEL)

Centrum för funktionshinder

Centrum för genusvetenskap

Centrum för polisforskning

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU)

Linnean Center for Plant Biology in Uppsala (LCPU)

National initiative on stem cells for regenerative therapy (StemTherapy)

SciLifeLab

Swedish Electromobility Centre

Svenskt kärntekniskt centrum (SKC)

Uppsala antibiotikacentrum