MASS EXPERIMENT

After last year's successful national school project, we are now launching a new mass experiment.

Find out what we are looking for in the second round

Hitta mer aktiviteter för skolan!

uu.se/skola kan du söka i hela Uppsala universitets aktivitetsutbud för skolan och förskolan. Prenumerera på de områden som är intressanta för dig och din undervisning!

Last modified: 2023-03-13