Nätverk i biofysik

är ett tvärvetenskapligt insats för att stärka biofysiken vid Uppsala universitet. Nätverket sträker sig över fyra institutioner inom TekNat. Vår forskning syftat till att reda ut struktur och dynamik hos biologiska system med hjälp av olika experimentella och teoretiska metoder. Vi driver gemensamma forksningsprojekt och tvärvetenskapligt utbildning på master- och doktorand nivå.

Läs mer på vår engelska sida

Senast uppdaterad: 2022-06-02