Forskarprofiler

Här presenterar vi några av vetenskapsområdets forskarprofiler och berättar förutom om deras forskning även om människorna bakom forskningen.

Våra Nobelpristagare och mest inflytelserika forskare

Nobelprismedalj. Foto.

Fyra Nobelpris – två i fysik och två i kemi – har tilldelats forskare från Uppsala universitet inom vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap.

Manne Siegbahn, professor i fysik, introducerade modern kärnfysik i Sverige. Han tilldelades Nobelpriset i fysik 1924 för sina insatser inom röntgenspektroskopi.

The Svedberg, professor i fysikalisk kemi, fick Nobelpriset i kemi 1926. Han konstruerade den första ultracentrifugen för bestämning av olika makromolekylers storlek och form, en separationsmetod som betytt mycket för biokemi och molekylärbiologi.

Arne Tiselius, Uppsalas första professor i biokemi, fick Nobelpriset i kemi 1948. Den metod han tog fram – elektrofores av proteiner – spelade en viktig roll för att grundlägga Uppsalas ledande ställning inom biokemiska separationsmetoder.

Kai Siegbahn, professor i fysik (och son till Manne Siegbahn), fick Nobelpriset i fysik 1981. Hans insatser inom högupplösande elektronspektroskopi gav en betydelsefull analysmetod för att studera effekter av kemisk bindning.

Carl von Linné, Olof Rudbeck och Anders Celsius är några av våra historiskt mest kända forskare. Läs mer om naturvetenskapsmän i 1700-talets Uppsala.

Celsius-Linnéföreläsningar

Varje år arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Celsius-Linnéföreläsningar där forskare av världsklass bjuds in. 

Senast uppdaterad: 2023-02-17