Infrastrukturer

Infrastrukturer som vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finansierar:

Internationellt

Nationellt

Lokalt

Om du har frågor om infrastrukturerna, kontakta oss på resinfra@teknat.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-05-09