Strategiska innovationsprogram

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) utser strategiska forskningsområden där vi ingår i följande samarbeten, som kallas ”Knowledge and Innovation Communities” (KIC:ar):

Läs mer om EIT

Vi deltar också som samordnare i IoT Sverige (IoT = Internet of Things), ett annat strategiskt innovationsprogram.

Senast uppdaterad: 2023-02-09