Infrastrukturprojekt

MAX IV-laboratoriet
Världens modernaste anläggning för synkrotronljus. Här kan forskare från hela världen undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än någonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen.

The European Spallation Source (ESS)
Världens mest kraftfulla pulsade neutronspallationskälla som just nu håller på att byggas i Lund. Uppsala universitet har i uppdrag att utveckla ny acceleratorteknik för anläggningen.

Senast uppdaterad: 2023-02-09