AIMday Materials

AIMday Materials erbjuder en möjlighet för akademiska forskare, företag och organisationer att mötas och diskutera hållbara lösningar för konkreta materialutmaningar. Årets AIMday Materials är den trettonde i ordningen men det första som huvudsakligen kommer att arrangeras som ett digitalt möte.

AIMday Materials erbjuder dig möjligheten att:

• Delta i en eller flera entimmes gruppdiskussioner kring företags konkreta materialrelaterade frågeställningar.
• Utforska och upptäcka nya metoder för att lösa dessa utmaningar.
• Träffa akademiska experter från ledande forskargrupper inom det materialvetenskapliga området.
• Utveckla ditt nätverk och identifiera intressanta samarbetspartners.
• Ansöka om finansiering för att starta samarbetsprojekt.

Anmälan

Registrering för företag och organisationer: 10 juni-15 september 2020
Registrering för akademiska forskare: 16 september-9 okt 2020

Här kan du läsa mer och anmäla dig