Föreläsning: 300 års vädermätningar – från Celsius till idag

  • Datum: –16.30
  • Plats: Universitetshuset, sal X Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala
  • Föreläsare: Martin Ekman, docent, och Anna Rutgersson, professor i meteorologi
  • Webbsida
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Liv Jonsson
  • Telefon: 0704-250548
  • Föreläsning

I år, 2022  är det 300 år sedan Anders Celsius inledde de vädermätningar som fortfarande bedrivs på Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Lär dig mer om betydelsen av vädermätningar och hur forskningen kring väder- och klimatforskning har utvecklats under 300 år.

I år, 2022, fyller Uppsala universitets vädermätningar 300 år. Vädermätningar som startade år 1722 är en av de äldsta temperaturserierna i världen och väderobservationerna fortsätter än idag vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Genom att mäta väderhändelser kan vi se hur vädret och temperaturen varierar över tid, vilket ger oss viktiga pusselbitar när det gäller att förstå vårt nuvarande klimat. Lär dig mer om hur vädermätningarna startade och hur forskningen kring väder- och klimatforskning har utvecklats. Föreläsningen på kulturnatten är indelad i två delar:

Martin Ekman, docent: Celsius – den okända mannen med det välkända namnet
Anna Rutgersson, professor i meteorologi: Varför är Anders Celsius och hans gärning relevant idag?

Anders Celsius