Strå på tråd

  • Datum:
  • Plats: Botaniska trädgården Orangerisalen i Linneanum, Villavägen 6
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna, Upplandsmuseet
  • Kontaktperson: Lotta Saetre
  • Kulturevenemang, Temadag

Halmbocken och lokala slöjdare har skapat i halm. Se deras verk i orangerisalens fönster. Orangerisalen i Linneanum, Botaniska trädgården.

Öppet 25–27 november kl. 11–17, 29 november–2 december kl. 9–15, 3–4 december kl. 12–15.

Är du förskolepedagog eller dagbarnvårdare och vill delta med din barngrupp?

I februari genomför vi preliminärt en fortbildning tillsammans med Hemslöjdskonsulenterna. Då får du tips på hur du arbetar med halm med barnen. Du får också med dig material att slöjda med tillsammans med barnen.

Om du vill slöjdar du sedan på förskolan och lämnar in barnens alster i Botaniska trädgården för utställning i orangeriföstren i mars 2023.

Information om fortbildningen "Växtfibrer, kulturarv, hantverk - slöjda i halm med förskolan"

Foto på halmbockar och röda ljuslyktor med svarta siluetter hängande i ett stort fönster.