The Svedbergpriset 2018 till Uppsalaforskaren Lynn Kamerlin

20 februari 2018

Lynn Kamerlin får The Svedbergpriset

Lynn Kamerlin får The Svedbergpriset 2018 för sina innovativa studier av enzymreaktioner där hon kombinerar ett vitt spektra av teoretiska, fysikaliska och organkemiska metoder för att förstå kemin i komplexa enzymmekanismer.

Via doktorandstudier i Birmingham och postdoc studier i Wien och Los Angeles, har Lynn sedan 2011 etablerat en självständig forskargrupp vid Uppsala universitet.

– Det är en fantastik forskare som får priset. Lynn har en imponerande produktivitet och driv och kommer ständigt ut med nya resultat, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM).

Medaljöverlämnandet sker tisdagen den 19 juni kl 12.25 på det 1st National meeting of the Swedish Chemical Society (www.scs2018.se) i Lund.

Läs en tidigare krönika av Lynn Kamerlin där hon berättar om sin forskning.

Läs mer om Lynn Kamerlin och hennes forskargrupp

Om The Svedbergpriset:

Svedbergpriset delas ut tillsammans av Svenska Nationalkommittén för de Molekylära Biovetenskaperna inom Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM). Priset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är verksam i Sverige och som inte har fyllt 40 år under utdelningsåret.

Om The Svedberg:

The Svedberg (1884-1971, egentligen Theodor Svedberg) var professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserade på kolloider och makromolekylära föreningar. Han fick Nobelpriset i kemi 1926 för de upptäckter han gjorde med den av honom utvecklade analytiska ultracentrifugen.

Lista på tidigare pristagare finns på SFBBMs webbplats.

Om SFBBM:

Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer. Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling. SFBBM är knutet till Svenska Kemisamfundet.

Om Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna:

Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna är en av 18 kommittéer under Kungliga Vetenskapsakademin och representerar Sverige bland annat i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i ICSU (International Council for Science). Nationalkommittéerna har bland annat också i uppgift att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället, och stå till förfogande som rådgivande organ åt universitetet och andra delar av utbildningssystemet.