Grävstart för Nya Ångström

5 oktober 2018

Grävdags för Nya Ångströms samarbetspartners: projektdirektör Hayar Gohary, Akademiska Hus; vicerektor Johan Tysk; rektor Eva Åkesson; vice divisionschef Charlotte Thelm, NCC.

Äntligen satt spadarna i sandhögen utanför Ångströmlaboratoriet och byggandet av Nya Ångström var formellt igång. – Här ska vi skapa lärandemiljöer och mötesplatser av högsta internationella klass, sa Johan Tysk, vicerektor vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Trots den kylslagna morgonen hade drygt 200 förväntansfulla åskådare samlats vid Polacksbacken den 2 oktober för det första spadtaget av Nya Ångström. Framför stora entrén bjöds på alkoholfritt bubbel samt musik av Tupplurarna, en fristående studentorkester. På ena sidan av cykelparkeringen tronade en ansenlig sandhög i väntan på dagens grävpremiär.

Att den stundande utbyggnaden pockade på rådde det enligt rektor Eva Åkesson ingen tvekan om. Ångströmlaboratoriet är i stort behov av undervisningslokaler anpassade för moderna undervisningsformer och arbetsplatser, särskilt då institutionen för informationsteknologi flyttar in från Polacksbacken.

– Det är 30 000 nya kvadratmeter som ska till. Det kommer att stärka den gemensamma verksamheten och ge många viktiga samarbetsmöjligheter och synergieffekter för alla som arbetar och studerar här, men också för andra delar av universitetet, sa hon i sitt tal.

Vicerektor Johan Tysk betonade också spadtagets betydelse för Uppsala stad och region. Kalkyler visar att invånarantalet i regionen kan öka med 140 000 människor inom 15-20 år. Det gör samarbeten mellan universitet, näringsliv och samhälle till en angelägenhet för hela regionen, vilket underlättas av Nya Ångström. Samtidigt ökar universitetets attraktionskraft.

– Vi får en internationell mötesplats av högsta klass och en internationell framstående forskning. Så med dessa fina spadtag vill jag säga att nu, nu kör vi!

Nya utrymmen för informationsteknologin

Tanken med uppförandet av en flygel, Hus 9, och ett helt nytt Hus 10 är även att öka samarbetet över institutionsgränserna. Framförallt knyts utbildningen och forskningen inom informationsteknologi närmare den övriga verksamheten på Ångströmlaboratoriet. Flytten blir ett lyft för institutionens tvärvetenskapliga samarbeten, menade Ingela Nyström, professor i visualisering vid avdelningen för visuell information och interaktion. Dessutom får institutionen äntligen nya ändamålsenliga lokaler.

Ingela Nyström, institutionen för informationsteknologi.
Ingela Nyström, institutionen för
informationsteknologi

– Våra nuvarande har vi haft i 30 år och de har varit jättebra, men inte nu längre.  På Nya  Ångström kommer vi att kunna ta emot nya studenter och nyrekrytera folk så att vi får fortsätta utvecklingen av IT, sa Ingela Nyström och fortsatte:

– I de övre delarna av Hus 10 kommer vår institution att finnas och i de nedre delarna har vi möjlighet att göra speciella labb kring social robotik och visualisering. De ska vara synliga för alla studenter, inte bara IT:s. På det sättet blir det tvärvetenskapligt i och med att man får mötesplatser för alla ämnen, men kring sådant som har ett IT-innehåll.

På plats fanns också platschef Simon Högberg från NCC, som 2013 tog examen från byggnadsingenjörsprogrammet på just Ångströmlaboratoriet.  

– Nu när NCC är involverade i bygget av Nya Ångström finns det jättegoda
möjligheter till ömsesidigt utbyte. Vi tar vanligtvis in 2-3 praktikanter per år från byggnadsprogrammet som gör sina exjobb och sen blir anställda hos oss.

Simon Högberg, NCC
Simon Högberg, platschef på NCC och
alumn från byggnadsingenjörs-
programmet

Nyligen fick alla förstaårsstudenter på byggprogrammet göra ett första studiebesök på NCC:s arbetsplats vid Ångströmlaboratoriet. Men Simon Högberg ser gärna att kontaktytorna öppnas också åt andra hållet.

– Här vill vi även ha ett utbyte så att vi som bygger får komma in till universitetet och lära oss mer om vad som sker i huset. Talar vi om exempelvis ellösningar så är ju forskningen inom solceller vid Ångström väldigt framstående. Ännu är vi bara i upptakten, men jag hoppas vi får chans att utveckla många olika samarbeten.


Inflyttning i Hus 9 beräknas ske hösten 2020 och i Hus 10 våren 2022.

Läs mer:

Pressmeddelande: Första spadtaget för Nya Ångström

Nya Ångström-projektet på Polacksbacken