Uppdatering gällande Elsevier-förhandlingar

5 augusti 2019

Förhandlingarna mellan Bibsamkonsortiet och Elsevier har återupptagits och ambitionen är att få till ett avtal under 2019. I våras undertecknades en Memorandum of Understanding, som tydliggör principerna för förnyade förhandlingar. Parterna har där enats om att utgångspunkten i förhandlingarna är en modell som inkluderar både läsrättigheter och publiceringskostnader

Konsekvenserna av uppsägningen av det tidigare avtalet i juni 2018 har också utvärderats. Under året har två enkäter skickats ut och över 4000 forskare från alla ämnesområden och 41 anställda vid lärosätenas bibliotek har svarat. Enkäterna undersökte hur forskare hanterar uppsägningen, och hur den påverkar dem i deras arbete. Resultatet visar att många har påverkats negativt av att inte ha tillgång till artiklar. Nästan hälften av de svarande forskarna är negativa till uppsägningen, medan knappt 40 % är positiva. Även för bibliotekens del har uppsägningen påverkat, men inte i så stor utsträckning som befarat. Flera bibliotek har valt att investera de pengar som frigjordes i och med uppsägningen i andra satsningar på öppen tillgång eller andra e-resurser, medan andra avvaktar.

Ladda ned MOU

Läs mer om utvärderingen

 

Kontakta gärna Fråga biblioteket om du har frågor kring Elsevieravtalet eller om publicering i allmänhet.