ERC Starting Grant till två Uppsalaforskare

4 september 2019

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som tilldelats ERC Starting Grant vid 2019 års utlysning. Totalt 408 forskare inom EU får dela på totalt 621 miljoner euro. Två av 14 bidrag vid svenska lärosäten går till forskare verksamma vid Uppsala universitet.

Utlysningen av ERC Starting Grant vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa. Bidragen inom ERC Starting Grant är en del av EU’ Research and Innovation programme, Horizon 2020.

– För att ta sig an vår tids svåraste utmaningar behöver forskarna frihet och förutsättningar att följa sin nyfikenhet. Europeiska forskningsrådets bidrag ger framstående forskare möjlighet att prova sina mest vågade idéer, säger Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation.

Av årets totalt 3 106 ansökningar beviljades 408 forskare i 24 länder anslag på upp till 2,5 miljoner euro vardera under fem år. ERC Starting Grants delas ut inom områdena: Life Sciences – LS (115 forskare), Physical Sciences and Engineering – PE (178 forskare) och Social Sciences and Humanities – SH (115 forskare).

Två av de 14 bidragen vid svenska lärosäten går till forskare verksamma vid Uppsala universitet:

  • Karin Lind, vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet  för projektet Multi-dimensional analysis of the metal-poor Galaxy
  • David Wheatcroft, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet för projektet Species discrimination in birds: A behavioural-neurogenomics approach to auditory learning

Om ERC

Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen. ERC delar ut fyra typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants och Synergy Grants.