Zennströmföreläsning om klimatledarskap med Keri Facer

23 september 2019

Keri Facer

En nyckeluppgift för universiteten under det kommande seklet är att göra omfattande samhällsförändringar möjliga för att behålla en levande planet. Det menar Keri Facer, innehavare av Zennströms gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet som på kvällen den 1 oktober håller sin Zennströmföreläsning. Föreläsningen direktsänds på webben.

Keri Facer är professor i utbildningens och samhällets framtid vid University of Bristol, School of Education. Hon forskar kring omvärdering av relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället, med särskilt fokus på kunskap som kan behövas för att hantera samtida miljömässiga, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar. Vid Uppsala universitet är hon verksam vid institutionen för geovetenskaper och Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS).

Keri Facer menar att klimatförändring är lika mycket en pedagogisk, social och kulturell fråga som en teknisk och vetenskaplig fråga. Utmaningen i dag är att lära oss att leva annorlunda, i och med klimatförändringarna, för att mildra deras värsta effekter och försöka skapa nya möjligheter.

Välkommen till föreläsningen ”Learning to live with a lively planet: the renewal of the university’s mission in the era of climate change” den 1 oktober klockan 18.15 – 19.30 i Universitetshuset, sal X (Biskopsgatan 3, Uppsala).

Föreläsningen hålls på engelska och kommer också att sändas live på webben.

Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. Keri Facer är den tredje professorn på posten, efter Doreen Stabinsky och Kevin Anderson.