Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer

30 september 2019

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica undersöktes överlevnaden bland män i Sverige med metastaserad prostatacancer under perioden 1998-2016. Under denna period har det skett stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling av män med prostatacancer. Till exempel PSA-testas fler män och det har tillkommit nya behandlingar för män med metastaserad prostatacancer.

Under studieperioden ökade medianöverlevnaden med sex månader. Den största ökningen, 14 månader, sågs bland 60–69-åriga män. Under samma period minskade medianvärdet för PSA vid diagnos med nästan 50 procent från 181 ng/mL 1998 till 98 ng/mL 2015.

Studien gjordes i  Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som innehåller uppgifter om i princip alla män med prostatacancer i Sverige med diagnos efter 1998.

– Vi tror att den förbättrade överlevnaden beror på en mindre tumörbörda vid diagnos, speglat av sänkningen av PSA  och på en ökad användning av cellgiftsbehandling vid avancerad prostatacancer, säger Marcus Westerberg, doktorand vid CIM, Centrum för interdisciplinär matematik vid Uppsala universitet och försteförfattare av artikeln.

– Eftersom det nu sker en snabb ökning av annan behandling av män med avancerad prostatacancer tror vi att detta bara är början på en förbättring av överlevnaden bland dessa män.

 

Publikation

Westerberg M, Franck Lissbrant I, Damber JE, Robinson D, Garmo H, Stattin P;  Temporal changes in survival in men with de novo metastatic prostate cancer: nationwide population-based study. Act Oncol. 2019 Sep 17:1-6.

Länk: PMID: 31526166