Stora anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

1 oktober 2019

Fyra forskningsprojekt vid Uppsala universitet har fått femårig finansiering från KAW. Projekten handlar om immunterapi mot hjärntumörer, cellens kommunikationssystem, organisk fotokemi och uppdatering av framtidens programvara.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 640 miljoner kronor till totalt 20 framstående grundforskningsprojekt vid svenska lärosäten inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Fyra av projekten som får del av anslagen från KAW har huvudsökanden från Uppsala universitet. Det kan finnas fler Uppsalaforskare som får del av denna anslagsomgång, men där projektets huvudsökande finns vid ett annat lärosäte.

Projekt: ”Breaking barriers to efficient immunotherapy of brain tumours”
Huvudsökande: docent Anna Dimberg, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 31 500 000 kronor för ett femårigt projekt

Läs mer: Ny studie kan ge hopp för ny behandling av hjärntumörer

Projekt: ”Unexplored Approaches to Organic Photoredox Catalysis”
Huvudsökande: professor Sascha Ott, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt

Läs mer: De kastar nytt ljus över grönare syntesvägar

Projekt: ”Molecular evolution and design of G protein-coupled receptors with tailored ligand specificity”
Huvudsökande: docent Jens Carlsson, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt

Läs mer: Djupare kunskap om kroppens signalsystem kan leda till vassare läkemedel

Projekt: ”Designed for UPDATE: Next-Generation Embedded Systems”
Huvudsökande: professor Yi Wang, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt

Läs mer: Ny teknik behövs för framtidens inbyggda system