Populär exit-kurs för doktorander

14 januari 2020

Att forska eller inte forska – det frågar sig många doktorander när slutet på studierna närmar sig. Exit-kursen för doktorander på Evolutionsbiologiskt centrum i november gav en del tips inför vägvalet.

Kursen “Exit from postgraduate studies” arrangerades av institutionen för organismbiologi, men samlade en stor mängd doktorander från hela fakulteten. Syftet med kursen var att förbereda doktoranderna för livet efter examen och informera om administrativa processer samt karriäralternativ inom och utanför akademin. Under de fem kursdagarna hölls presentationer från en mängd områden. Bland talarna fanns såväl forskare och alumner som presentatörer från företag, rekryteringsfirmor och fackförbund.

En av de 58 registrerade kursdeltagarna var Arve Gengelbach, doktorand vid institutionen för informationsteknologi. Han hade knappt ett års studier kvar och hoppades få råd och idéer inför framtiden. Något han tyckte han fått under kursen.

– Vi fick tips om hur vi kunde söka post dok-tjänster och även höra alumner berätta om sina jobberfarenheter efter deras examen. Men det är en långsam process att komma på vad man själv vill.

Det ultimata receptet för att hjälpa nyutexaminerade kan vara svårt att identifiera. Studiekamraten Maike Paetzel tyckte dock att kursen kunde ha inkluderat ett mer långsiktigt perspektiv.

– Jag skulle gärna få veta vart mina studier kan ta mig på längre sikt. Till exempel hur ser karriärvägen ut efter post dok, såväl inom akademin upp till professorsnivå som inom industrin och nationella laboratorier.

Båda ansåg ändå att kursen varit givande då de hade fått kontakt med andra doktorander och alumner. Samtidigt som det gavs möjlighet att träffa folk från olika yrken. Ett område som hade fångat bådas intresse var forskningskommunikation.

– Presentatören från Notch Communications, Kate Whelan, jobbade visserligen med uppgifter mer inriktade på marknadsföring, men det var ändå en ögonöppnare och en intressant idé, sa Maike Paetzel.

Tips om mentorsprogram

Kursen avslutades med en paneldiskussion och frågestund med tidigare doktorander där vissa fortsatt att forska medan andra var anställda utanför akademin. En av paneldeltagarna, bioinformatikern Nima Rafati från SciLifeLab/NBIS, rekommenderade doktoranderna att anmäla sig till Mentor4Research. Inom UU Innovations mentorsprogram får doktorander och forskare vid Uppsala universitet hjälp av näringslivsinriktade mentorer att vidga sina nätverk och lära sig om kommersialisering av forskning.

– Mentor4Research hjälpte mig att få en bättre förståelse för vad som pågår utanför akademin, sa Nima Rafati.    

Från vänster: Maja Garde Lundholm, samordnare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten; Lucie Gattepaille, dataforskare vid Uppsala Monitoring Center; Tapati Sarkar, forskarassistent vid institutionen för materialvetenskap; Nima Rafati, bioinformatiker vid SciLifeLab/NBIS; Torsten Günther, forskare i populationsgenomik vid institutionen för organismbiologi.

Kursarrangören Torsten Günther var nöjd med genomförandet men siktade på att bredda innehållet till nästa omgång.

– Kursen lade mycket vikt på icke-akademiska karriärer eftersom studenterna möter människor som tagit en akademisk karriärväg på universitetet varje dag. Nu har vi fått en del konstruktiv återkoppling och bra förslag på förbättring av kursen. Så vi kommer att försöka ta hänsyn till de förslagen till nästa kurstillfälle i höst.

Mer om kursen ”Exit from postgraduate studies” 2020 och andra fakultetsgemensamma kurser för doktorander 2020.

Länkar från 2019 års program för Exit-kurs för doktorander:

PhDs: the tortuous truth

Where Will A Biology PhD Take You?