Gauss Award till professor i systemmodellering

13 januari 2020

Peter Stoica, professor i systemmodellering vid institutionen för informationsteknologi, har tilldelats 2019 års IEEE SPS Carl Friedrich Gauss Education Award.


Motiveringen lyder "För livslångt bidrag till utbildning och mentorskap i
statistisk signalbehandling". Priset kommer att delas ut vid öppningsceremonin för ICASSP 2020 som hålls i Barcelona 2020.


2019 IEEE Signal Processing Society Awardees