Seminarium: ”Forskningens roll för akuta lägen”

11 maj 2020

I slutet av april anordnade teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ett digitalt lunchseminarium för alumner och andra intresserade under rubriken ”Forskningens roll för akuta lägen - före, under och efter”. Missade du seminariet? Nu finns möjlighet att se det i efterhand på webben. Missa inte heller den nya populärvetenskapliga seminarieserien UppTalk Weekly.

Temat för samtalet kretsade kring vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för de olika situationer som en akut samhällsutmaning, t.ex. covid-19, innebär för både samhälle och medborgare.  i panelen deltog Erik Grönqvist - docent vid nationalekonomiska institutet och föreståndare vid Hälsoekonomiskt forum, Ylva Söderfeldt - docent i idé- och lärdomshistoria samt föreståndare vid Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, Mats Målqvist - professor i global hälsa, David Sumpter - professor i tillämpad matematik samt Harris Stamatopoulos - samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation.

Se inspelningen från seminariet ”Forskningens roll för akuta lägen - före, under och efter”

Ny seminarieserie

Eftersom seminariet blev mycket uppskattat satsar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på att följa upp med en ny öppen digital seminarieserie – UppTalk weekly seminars. 

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där man varje tisdag kan ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där man också som åhörare har möjlighet att ställa frågor.