”Det är oerhört viktigt att hålla mottagningarna”

27 augusti 2020

Mottagning av nya studenter utanför Ångströmlaboratoriet.

Hallå där! Anna Ivert, ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, som står bakom flera av välkomstmottagningarna för Teknats nya studenter. Just nu hålls mottagningar arrangerade av kåren eller olika sektioner vid Teknat, där de flesta pågår till 6 september.

Anna Ivert, ordförande för Uppsala teknolog-
och naturvetarkår, UTN.
Foto: Privat

Välkomstmottagningarna är i full gång – hur går det?

– Det går bra! Reccarna verkar trivas och faddrarna är glada att äntligen få vara tillbaka på campus. Visst går allt inte exakt som planerat men vi tar en dag i taget.

Hur har ni säkerställt att restriktioner efterföljs för att minska smittspridningen av covid-19?

– Vi har haft utbildning med våra 800 faddrar om hur man ska tänka kring smittorisken. Under mottagningarna har de ansvar för att sprida information till de nya studenterna om att tvätta händerna och använda handsprit, inte trängas, hålla avstånd. I normala fall brukar delar av mottagningarna, samt sittningarna, hållas i mikrorummen och klassrummen på Ångström och ITC. Men nu när man inte får vara fler än 50 personer i ett rum, och inte fylla rummet till mer än 50 procent av dess kapacitet, har vi delat upp klasserna i flera klassrum, där det också finns ansvariga faddrar. Vid sittningarna får studenterna sprida ut sig så att stolarna står på en armlängds avstånd från varandra. Dessutom uppmuntrar vi till att ta med mat som inte behöver värmas så att det inte uppstår trängsel.

Vilka förhållningsorder har ni kring andra aktiviteter och områden? Pubtältet utanför Ångström?

– Till vissa event måste man anmäla ett lag som får delta, som till volleybollturneringen. Även när vi delar in folk i grupper som ska vara utomhus försöker vi förhålla oss till 50-personersgränsen i den mån det går. Till vår festival den sista helgen i augusti är klasserna tilldelade tider då de får vara på festivalområdet. Där har vi också separata in- och utgångar, och vi håller koll på hur många som befinner sig på området samtidigt.

– Några av våra event kommer ha mer än 50 deltagare men de är privata event, till exempel pubarna i tältet och då får vi vara fler. Då följer vi reglerna som gäller för pub- eller restaurangverksamhet, bland annat att man kör bordsservering och glesar ut sittplatserna. Det blir ungefär som nationer, restauranger och barer på stan. Men det är inget släpp eller mingel utan du kommer att sitta med ditt sällskap vid ditt bord. Och då har vi personal som håller koll på att man inte flyttar ihop sig eller byter bord. Och sköter man sig inte får man gå därifrån.

Har ni extra koll på att flödena funkar i korridorer och vid in- och utgångar?

– Vad gäller flödet i korridorerna så kommer vi inte kunna ta ansvar för det helt och hållet. Men vi kommer vid våra event försöka se till att det inte är för trångt i korridorerna. Vi kommer även sprida information om att ta närmsta ingång till sin föreläsningssal.

Och faddrarna får ta ett stort ansvar här?

– Precis, de får väldigt stort ansvar med att hålla koll och det även på de event som faddrar och sektioner drar ihop. Det dras ju alltid ihop hemmafester men då får man försöka avstyra det lite och ge råd till de nya studenterna att tänka på att inte vara instängda i någons korridor utan gå ut i någon park och hänga. Faddrarna behöver även tänka på vad de själva gör och sprida rätt information till reccarna. De nya studenterna lyssnar ju ganska mycket på sina faddrar.

Hur ser ni på den kommande terminen och ert arbete och stöd kring frågor som rör covid-19?

– Det ser ut som att vi kommer att behöva ägna oss mycket mer åt studiebevakningen och se till att utbildningen fortsätter att hålla en hög kvalitet, att examinationerna sker på rätt sätt och att de nya studenterna får en bra start på sin utbildning så att de inte kastas in i något som inte fungerar. Vi sprider information till studenterna om att vi finns och att det går att höra av sig till oss ifall de behöver hjälp. Dessutom tror jag det är oerhört viktigt att hålla mottagningarna så att de hinner träffa några av sina kursare, och att de får en samhörighet så att de orkar med sina studier och kan träffas i grupper i sin klass och plugga tillsammans.

–- Från UTN:s sida så kommer vi att ha ett stort ansvar att vara snabba på bollen och sprida information när det kommer ut nya direktiv. Och förstås att all vår verksamhet sköts snyggt. Vi har ett nyhetsbrev som vi mejlar ut, vår kårtidning, vår Facebook-grupp och Slack för de som är engagerade inom kåren. Vi kommer även under terminen att försöka ha en flik på hemsidan med den senaste informationen vi har från universitetet. I vanliga fall står vi också ute på campus och bjuder på kaffe för att sprida information och prata med folk. Men det är ju svårt nu. Så vi försöker hela tiden hitta sätt att förbättra vår kommunikation med studenterna.