Uppsalastudenter prisade för kreativ design i SensUs 2020

2 september 2020

Uppsala universitets studentlag UppSense fick andra pris för sin kreativa design i biosensortävlingen SensUs 2020.

I årets digitala variant av tävlingen SensUs 2020 kammade Uppsala universitets studentlag UppSense hem andrapriset i kategorin "Creativity Award".

På grund av pandemin hölls i år den internationella tävlingen på nätet istället för på Eindhoven University of Technology i Nederländerna. Femton internationella studentlag presenterade sina innovativa biosensorsystem för att upptäcka Valproate, ett biologiskt läkemedel som används för att behandla epilepsi. Uppsalastudenterna tävlade med ett system där en slags tredimensionell polymer, MIP, som lagts över guldnanopartiklar gjorde läkemedlet spårbart. Till hjälp hade de den optiska tekniken Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS).

– SensUs ger studenter från olika discipliner möjlighet att lära av och komplettera varandra för att ta itu med bristen inom det växande området biosensorer för snabb diagnostik och behandlingsövervakning, säger koordinator Masood Kamali-Moghaddam.

– Studenterna har arbetat hårt och kommit med idéer och pratat med experter på olika håll inom Uppsala universitet som Jöns Hilborn och Jacinto Sá, säger Gemma Mestres, coach för studentlaget. Det här året hade vi dessutom studenter från många olika inriktningar vilket kom till nytta i utformningen av biosensorn.

Samarbete över fakultetsgränser

Lag UppSense bestod av tretton studenter från både teknisk-naturvetenskapliga samt medicinska och farmaceutiska fakulteten. Elva länder var representerade med studenter på både kandidat- och masterprogram som kemi, bioinformatik, molekylär medicin och medicinsk forskning. När universitetet började bedriva undervisning på distans i mars flyttade laget över sina möten till nätet. Det var en tuff tid då enbart ett fåtal personer i taget kunde mötas och jobba i labben, berättar Gemma Mestres, och det var svårt för studenterna att behålla motivationen då de insåg att de inte skulle kunna resa till Eindhoven i augusti.

– Därför är jag glad att de trots allt fortsatte arbetet och kunde presentera en riktigt bra biosensoridé.

 En av studenterna var Cédric de Voghel, från masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Även om han var glad och stolt över utmärkelsen hade projektet i sig lämnat ett än större avtryck.

– Hela projektresan har varit en värdefull och lärorik upplevelse. Jag tror inte det finns någon akademisk kurs som kan lära en så mycket och omsätta den breda kompetens som används i det här projektet.

Välkomnar nya studentdeltagare

Uppsala universitet har deltagit i den internationella studenttävlingen SensUs sedan starten för fem år sedan. Sedan dess har projektet drivits av två fakulteter, den teknisk-naturvetenskapliga med Gemma Mestres som coach, och medicinska med Masood Kamali-Moghaddam som koordinator.

 – Jag ser inte att detta skulle ha inträffat annars, det är vårt samarbete som gör att vi kan tävla på en högre nivå! Det faktum att Teknat och Medfarm arbetar tillsammans kring detta projekt är ett bra exempel på synergi mellan fakulteterna, säger Gemma Mestres.

Hon och Masood Kamali-Moghaddam är tacksamma för stödet av SensUs-projektet från EIT Health och alla masterprogramledare och kursledare vid Uppsala universitet. De två kommer snart att rekrytera Uppsalastudenter till nästa års lag.

– Temat för 2021 års projekt ska handla om att upptäcka respiratoriska virussjukdomar, särskilt influensa i saliv. Jättespännande!