UppTalk Weekly – vetenskap för alla

24 september 2020

UppTalk Weekly – tvärvetenskapliga digitala forskarsamtal.

Solceller, artificiell intelligens, nanoteknik, kärnkraft och vulkaner... Ta del av intressanta tvärvetenskapliga digitala panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via zoom där samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och åhörarna har möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna.

UppTalk Weekly är en del i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för såväl nyfiken allmänhet som tidigare studenter.

Fokus i UppTalk Weekly ligger på utvecklingsprojekt som tar sig an komplexa samhällsutmaningar där teknisk forskning och kompetens behövs. Men samhällsutmaningarna kräver ofta också samarbete med forskare från andra vetenskapsområden, näringsliv och andra externa samarbetspartners.

– Teknik finns i nästan allt. Precis som det i teknik finns andra perspektiv, till exempel biologi, etik, filosofi eller medicin, säger Lina Sors Emilsson, en av projektledarna för UppTalk Weekly. I panelsamtalen försöker vi kombinera det breda universitetet med näringslivet och andra externa aktörer för att belysa viktiga samhällsfrågor.

UppTalk Weekly sänds varje tisdag kl. 12.00-12.30 via zoom.

Lyssna på UppTalk Weekly

Hitta tidigare och kommande UppTalk Weekly på webbsidorna för UppTalk Weekly.