Bidrag till forskning om hållbara energisystem

17 februari 2021

Vindkraftverk, solceller och elmastar i solnedgång

Bland de åtta projekten återfinns forskning kring avancerade optiska koncept i solceller samt en ny typ av batteriteknik i form av litium-luft-batterier.

Åtta forskningsprojekt inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet får bidrag inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem. Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Energimyndigheten.

Totalt beviljas 25 olika projekt cirka 125 miljoner kronor och inkluderar forskning inom såväl naturvetenskap och teknikvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap. Projekten återfinns inom ett brett energispektrum och ska på sikt ha potential att bidra med ny kunskap, ökad förståelse eller nya lösningar för att möta avgörande utmaningar rörande framtida energisystem.

– Antalet ansökningar var rekordhögt och vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem. Fler aktiva forskare behövs inom energiområdet för att trygga akademins långsiktiga konkurrenskraft och för att nå målet att vara ett av världens främsta länder inom forskning och innovation och en ledande kunskapsnation, säger Fredrik Brändström, programansvarig på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Här är de åtta projekt vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet som får bidrag:

Marika Edoff, professor vid institutionen för materialvetenskap: Avancerade optiska koncept i (Ag,Cu)(In,Ga)Se-2 solar cells, 5 988 614 kr
Zhaohui Wang, forskare vid institutionen för kemi-Ångström: Hållbara batterier via god design, 4 433 826 kr
Mun Hon Cheah, forskare vid institutionen för kemi-Ångström: Ligand-centrerad strategi för självmontering av biomimetiska vattenoxidationskatalysatorer, 5 648 174 kr
Håkan Rensmo, professor vid institutionen för fysik och astronomi: Nya kalkogen-perovskiter för solceller, 5 883 350 kr
Tomas Edvinsson, professor vid institutionen för materialvetenskap: Egenskaper i exiterat tillstånd och koppling mellan laddningsbärare och fononer i metalhalid-perovskiter, 5 981 000 kr
Jiefang Zhu, forskare vid institutionen för kemi-Ångström: Riktiga Li-luftbatterier för grönt energisystem, 6 000 000 kr
Gunnar Pálsson, biträdande universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi: Optimering av vätetransporthastigheter i amorfa material: från ultra-snabba till ultra-tröga, 2 973 436 kr
Laurent Duda, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi: Röntgenbaserade metoder för framtagningen av nästa generation Na-jonbatterikatoder,
5 662 471 kr