Digitalt besök av över 100 gymnasieungdomar

22 februari 2021

Videomöte med personer i olika rutor

Studenter under panelsamtalet skymtas på skärmen framför Maja Garde Lindholm, en av arrangörerna för evenemanget.

Den 16 februari deltog strax över 100 gymnasieungdomar i ett digitalt öppet hus, teknisk-naturvetenskapliga fakultetens digitala version av Universitetsdagen.

När Universitetsdagen ställdes in till följd av pandemin valde teknisk-naturvetenskapliga fakulteten att genomföra ett eget digitalt evenemang. Med hjälp av Zoom bjöds elever in till att lyssna till studentsamtal, ställa frågor till studievägledare och studenter, se campus via live rundturer och få en introduktion till studentlivet.

– Vi tycker det är otroligt viktigt att erbjuda presumtiva studenter en möjlighet att få besöka campus, även om det fick ske digitalt i år, sa besökssamordnare Maja Garde Lindholm.

Projektledare Lovisa Svensson instämde.

– Evenemanget innebar en möjlighet för studenter som redan bestämt sig för Uppsala universitet att lära känna sitt framtida lärosäte lite mer, och ett tillfälle för den som fortfarande tvekar att inspireras och få svar på sina frågor.

Eventet genomfördes med hjälp av UTN:s ordförande, studenter och studievägledare som representerade fakultetens ämnesområden.

 

Lovisa Svensson