Kick-off-vecka för europaprojektet Enlight

24 februari 2021

Enlight – Kick-off

I juli 2020 beviljades Uppsala universitets ansökan om att få vara med som ett av nio europeiska lärosäten i det treåriga europeiska pilotprojektet Enlight – en del av prestigeprogrammet European Universities. Den 1-5 mars bjuder Enlight in till kick-off för projektet.

Programmet European Universities syftar till att utveckla så kallade Europauniversitet och därigenom stärka Europas attraktionskraft inom utbildning, forskning och innovation. Målet är att skapa fördjupade strategiska samarbeten mellan europeiska universitet för att gemensamt möta Europas samhällsutmaningar. Initiativet har kopplingar till ett större utvecklingsarbete inom högre utbildning i Europa med sikte på 2025. Medverkan i projektet Enlight innebär att Uppsala universitet blir ett av 11 svenska lärosäten som ingår i något av de 41 projekten med närmare 280 lärosäten från hela Europa.

Utveckla kvalitet, inkludering och konkurrenskraft

Programmet Enlight är utformat för att öka rörligheten för studenter, forskare, lärare och andra medarbetare inom konsortiets universitet och för att utveckla kvalitet, inkludering och konkurrenskraft i den europeiska högre utbildningen. Målet är att en student år 2050 lätt ska kunna förflytta sig och studera vid alla de ingående universiteten under sin utbildning och sen ta examen.

Enlight ska jobba utmaningsdrivet och samla universitetens resurser inom fem globala utmaningar:

  1. Hälsa och välmående
  2. Digitalisering
  3. Klimatförändringar
  4. Energianvändning och cirkulärekonomi
  5. Jämlikhet och rättvisa

Inom respektive utmaning samarbetar varje universitet med sina regioner för att formulera hur respektive utmaning ska tacklas. Tanken är att man ska utgå från respektive lärosätes regionala förutsättningar, bygga på det som finns och på så sätt uppnå hållbara samverkansformer. Uppsala och regionen kommer alltså att vara viktiga partners för Uppsala universitet i detta arbete där Uppsala universitet särskilt kommer att ansvara för utmaningarna klimatförändring och likabehandling.

Kick-off 1-5 mars

Och nu ska alltså projektet gå från ord till handling. Den 1-5 bjuder projektet gemensamt in till digital kick-off. Då erbjuds ett antal presentationer om Enlight, de fem utmaningarna och exempel på aktiviteter som studenter kan delta i. Delar av programmet är också öppet för studenter, lärare, forskare, medarbetare och andra intresserade som vill lära sig mer om Enlight och Europauniversitet. 

Jonathan Schalk
Jonathan Schalk, projektledare för Enlight vid
Uppsala universitet

– Kick-offen kommer för första gången att samla alla intressenter från samtliga delprojekt vid de nio lärosätena, säger Jonathan Schalk, projektledare för Enlight vid Uppsala universitet. Vi ska visa mer detaljer kring vad Enlight är och hur man som student, lärare, forskare eller del av en lokal eller regional samarbetspartner kan vara med att utveckla och testa olika format för utmaningsbaserad undervisning. Delar av programmet är också öppet för vem som helst, som exempelvis presentationerna som ges inom respektive flaggskeppsutmaning och så kallade showcase-presentationer där aktiviteter presenteras som redan nu går att delta i som student.

Bjuder in till dialog

Framöver kommer man också att bjuda in till dialog mellan Uppsala universitet och lokala externa aktörer.

– Varje höst kommer Enlight också att bjuda in till ett lokalt evenemang i Uppsala och Visby, kallat Regional Academy Demo Days, berättar Jonathan Schalk. Syftet är att samla universitetet, lokala och regionala aktörer, studenter och allmänhet för att tillsammans diskutera de fem flaggskepsutmaningarna och titta på olika utbildningskoncept

Om Enlight:

Nätverket Enlight består av:
Uppsala universitet, universiteten i Göttingen (Tyskland), Groningen (Nederländerna), Ghent (Belgien), Tartu (Estland), University of Bordeaux (Frankrike), University of Basque Country (Bilbao, Spanien), National University of Ireland Galway (Irland) samt Comenius University (Bratislava, Slovakien).

Enlight European University