Alumner från byggprogram prisas för bästa examensarbete

21 april 2021

Porträttbilder av två män

Olof Berggren och Linus Kjellberg har studerat högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet.

Olof Berggren och Linus Kjellberg har fått pris för 2020 års bästa examensarbete från Lean Forum Bygg.

De två har studerat högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet. Stipendiet på 30 000 kronor delas med den andra pristagaren, Jakob Dybjer, från Lunds tekniska högskola.

Olof Berggrens och Linus Kjellbergs examensarbete ”Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen” har enligt domarkommitténs motivering ”en tydlig koppling till Lean Construction med fokus på hur icke värdeskapande aktiviteter kan minskas eller elimineras”.

– Vi erbjuder ett verktyg för att presentera produktionseffektiviserande förslag på en framtida arbetsplats, säger Olof Berggren i ett pressmeddelande. Det är krävande att genomföra förändringar för att långsiktigt kunna arbeta mer tidseffektivt, vilket kan leda till att en verksamhet struntar i det. Vi upplyser branschen om att det finns verktyg som det går att arbeta med samt att det är viktigt för en verksamhet att få med sig alla delaktiga parter i ett gemensamt och långsiktigt förändringsarbete.

Utmärkelsen Årets Lean-byggarstudent ges till årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Tävlingen är instiftad till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som var en förgrundsgestalt inom föreningen Lean Forum Bygg.