Årets Celsius-Linné-föreläsningar och symposium

8 februari 2022

Svante Pääbo, forskare i evolutionär genetik, är en av de framstående vetenskapspersoner som kommer att föreläsa vid 2022 års upplaga av Celsius-Linné-föreläsningarna den 9 och 10 februari vid Uppsala universitet. För att fira att Anders Celsius serie med vädermätningar i år fyller 300 år har fler föreläsare än vanligt bjudits in.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet anordnar varje år två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden.

Alla föreläsningar och symposier sänds i år digitalt från evenemangets webbsida. Tre av forskarna kommer att resa till Uppsala och det finns möjlighet för ett mindre antal personer att ta del av deras program, med tillhörande symposier, på plats. Journalister som önskar närvara hör av sig till projektledare Karin Thellenberg (kontaktinfo längst ner).

Celsius-föreläsarna inleder den 9 februari och är tre till antalet. Först ut är Sonia Seneviratne som är professor vid Institute of Atmospheric and Climate Science vid ETH Zurich. Hennes föreläsning bär titeln: Droughts and heatwaves in a changing climate: Why every year matters. Därefter följer Jenny Nelson, Royal Society Research Professor vid Imperial College London. Hon håller föreläsningen: Understanding solar energy conversion using molecular electronic materials. Sist ut av Celsius-föreläsarna är sannolikhetsforskaren Christina Goldschmidt som är professor vid Oxford och talar under rubriken: Around the Brownian continuum random tree.

Linnéföreläsningar

Den 10 februari är det dags för Linnéföreläsarna och där inleder Jeremy K. Nicholson, Director of the Australian National Phenome Center, Murdoch University med föreläsningen: Exploring Host, Microbiome and Immuno-Metabolic Interactions in Health and Disease using Molecular Phenomics.

Därefter följer en föreläsning med Svante Pääbo, Director vid Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Svante Pääbo har bland annat utvecklat metoder för att sekvensera dna från arkeologiskt och paleontologiskt material och disputerade vid Uppsala universitet 1986. Hans föreläsning bär titeln: Archaic Genomics.

Se ett mer detaljerat program för dagen och läs mer om föreläsarna. 

Föreläsarna som kommer att vara på plats i Uppsala är Jenny Nelson, Christina Goldschmidt och Svante Pääbo.