Internationell konferens om framtidens batteriteknik

8 maj 2023

Exteriörbild av nya Ångströmlaboratoriet.

300 registrerade deltagare kommer att delta i konferensen som äger rum i Ångströmlaboratoriet 9-10 maj.

9-10 maj arrangerar EU:s flaggskepp Battery 2030+ sin årliga konferens vid Uppsala universitet. För att främja nya innovationer inom batteriforskningen kommer 300 representanter från forskarvärlden, EU-kommissionen, Energimyndigheten, de olika europeiska batteriinitiativen och industrin att träffas för att utbyta idéer och erfarenheter.

– Ett mål med Battery 2030+ är att vi ska få våra projekt med olika innehåll och parter att samarbeta för att snabba på utvecklingen för Europa vad gäller resultat som skulle kunna vara till nytta för industrin. En annan förväntan är att vi ska skapa starkare excellens så vi kan tävla internationellt för att attrahera unga begåvade forskare för det är här det spännande händer. Därför är det viktigt att vi träffas, säger Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi och koordinator för Battery 2030+.

Det här är tredje gången den årliga konferensen anordnas och i år bär den Sveriges speciella logga inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. intresset för att delta har varit mycket stort. Flera mycket framstående forskare finns bland talarna.

Porträtt av Kristina Edström
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid
institutionen för kemi och koordinator för Battery
2030+. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi har världsstjärnor som Dame Clare Gray från universitetet i Cambridge som är expert på att karaktärisera batterier. Vi har Jean-Marie Tarascon från Collège de France som har en lång och bred erfarenhet av batteriforskning, säger Kristina Edström.

I år görs också en särskild satsning på de unga forskare som bildat ett nätverk inom Battery 2030+. I ett manifest har de formulerat sina synpunkter om vilka kort- och långsiktiga utmaningar batteriforskningens står inför. Detta kommer att lyftas under konferensen.

Battery 2030+, som leds från Uppsala universitet, är ett av flaggskeppen inom Horizon Europe, det vill säga är EU:s storsatsning på forskning och innovation. Därför är intresset för att ta del av resultaten, följa upp projekten och ta del av framtidsplanerna mycket stort.

– Flera olika frågor kommer upp under konferensen. Dels är det i viss mån en resultatkonferens men också lika mycket en framtidsspaning om hur vi går vidare från denna fas till nästa inom Horizon Europe. En fråga är: vad har vi för resultat som stämmer med vår långsiktiga färdplan för Europas batteriforskning och som vi nu kan pricka av som avklarade? Berättar Kristina Edström.

Flerstegsraket med flera projekt

Battery 2030+ är uppbyggd som en flerstegsraket och ett antal projekt är knutna till det. I första fasen som avslutas i augusti i år ingår sex forskningsprojekt. I nästa fas som börjar i september kommer Battery 2030+ stegvis att börja växa.

– Vi kommer att ha en uppdaterad färdplan och presentera nya förslag på forskningsprojekt för EU för finansiering från 2025 och framåt. Vi startar också ett antal nya projekt nu och det kommer att tillkomma ännu fler projekt allteftersom. 2025 ser vi att vi från Uppsala universitet kommer att koordinera cirka 24–25 projekt som har en budget motsvarande minst 124 miljoner euro. Det kommer att bli en utmaning som heter duga att få så många olika aktörer att samarbeta och känna sig delaktiga, säger Kristina Edström.

Fakta Battery 2030+

Battery 2030+ finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Syftet är att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier. Dessa behöver få större lagringskapacitet, längre livslängd, bli säkrare och miljövänligare än dagens batterier för att lättare klara omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. Projektet leds från Uppsala universitet av Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi.