Benzeliusbelöning till beräkningsbiolog

29 augusti 2023

Tobias Andermann, beräkningsbiolog vid institutionen för organismbiologi, har tilldelats Benzeliusbelöningen 2023 i den naturalhistorisk-medicinska klassen av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Priset som delades ut i Lewinsalen i Uppsala den 29 augusti instiftades i början av 1980-talet för att belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Utdelning av Benzeliusbelöningarna sker varje år och åtföljs av en prissumma på vardera 25 000 kronor.

Tobias Andermann som även leder The Biodiversity Data Lab i Uppsala belönades enligt  Kungl. Vetenskaps-Societetens motivering för "framstående studier av biologisk mångfald med gränsöverskridande metoder”.