73 nya projektbidrag för forskning inom teknik och naturvetenskap

8 november 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom naturvetenskap och teknik för 2023. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet beviljas 73 projektbidrag av totalt 356 bidrag. Det är flest av alla universitet som sökt bidrag från Vetenskapsområdet.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet nästan 1,4 miljarder kronor för åren 2023–2027. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap får 284 316 000 kronor för forskning inom teknik och naturvetenskap. Av de 73 beviljade projektbidragen går fyra av bidragen till forskningsprojekt inom system- och cybersäkerhet.

– Det är såklart jättekul att vi har fått så många projektbidrag beviljade. Speciellt roligt är det att en del av de beviljade projektbidragen är inom cyber- och informationssäkerhet. System- och cybersäkerhet är ett av våra styrkeområden som det känns extra viktigt att satsa på i dagens samhälle, säger Charlotte Platzer Björkman, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Totalt beviljade Vetenskapsområdet 12 bidrag inom cyber- och informationssäkerhet.

 

Ida Holmgren